เทศบาลเมืองบางกร่าง เทศบาลเมืองบางกร่าง
เลือกเปลี่ยนภาษา

วิดีทัศน์แนะนำ

เทศบาลเมืองบางกร่าง

นางสาวสุวรรณา โล้สมบูรณ์
นายกเทศมนตรีเมืองบางกร่าง
สายด่วนนายก
พัฒนาชุมชน ฟื้นสภาพแวดล้อมสาธารณประโยชน์ได้มาตรฐานภาคบริการเพียบพร้อมที่อยู่อาศัย
 • 1 การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ( ดู 0 ครั้ง )

 • 2 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3/4)  ( ดู 0 ครั้ง )

 • 3 ประชาสัมพันธ์งานพัฒนารายได้ การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและข้อมูลป้าย ในเขตเทศบาลเมืองบางกร่าง ( ดู 0 ครั้ง )

 • 4 การขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ( ดู 0 ครั้ง )

 • 5 ประชาสัมพันธ์งานพัฒนารายได้ แจ้งผู้ที่ได้รับหนังสือแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทุกท่านทราบ ( ดู 0 ครั้ง )

ครบทุกงานบริการประชาชน สะดวกรวดเร็วตลอด 24 ชม.

เทศบาลเมืองบางกร่าง

นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้

บริการยื่นคำร้องออนไลน์ ได้ 24 ชั่วโมง เพื่อทุกท่านได้รับบริการที่ สะดวก รวดเร็ว ลดค่าใช้จ่ายการเดินทาง

กิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ EGP

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านคิดว่า ทม.บางกร่าง ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?

ผลประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 • 3 ธ.ค. 2564

  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan-eMENSCR) ปีงบประมาณ พ... (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)

 • 3 ธ.ค. 2564

  ส่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนนทบุรี (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)

 • 3 ธ.ค. 2564

  ขอความร่วมมือให้เปิดระบบการทำบัตรประจำตัวประชาชนในวันหยุดราชการ (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)

 • 3 ธ.ค. 2564

  แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบ... (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)

 • 2 ธ.ค. 2564

  มาตรการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

icon
ขณะนี้
0000001
คน
icon
วันนี้
0000022
คน
icon
สัปดาห์นี้
0000022
คน
icon
เดือนนี้
0000219
คน
icon
ปีนี้
0004451
คน
icon
ทั้งหมด
0004451
คน

มาเป็นเพื่อนกันที่ LINE

เทศบาลเมืองบางกร่าง

@bangkranglocal

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest