เทศบาลเมืองบางกร่าง เทศบาลเมืองบางกร่าง
เลือกเปลี่ยนภาษา

สำนักงานเทศบาลเมืองบางกร่าง

เลขที่ 155 หมู่ที่ 9 ซอยบางกร่าง 2 ตำบลบางกร่าง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ : 0-2446-3434
             : 0-2446-3567
   โทรสาร : 02-497-6069 

Email : admin@bangkrang.go.th

ติดต่อสอบถาม เทศบาลเมืองบางกร่าง

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest