เทศบาลเมืองบางกร่าง เทศบาลเมืองบางกร่าง
เลือกเปลี่ยนภาษา

กิจกรรมการล้างพื้นโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองบางกร่าง เนื่องจากจะเปิดภาคเรียนการศึกษาที่ 2/2564

กิจกรรมการล้างพื้นโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองบางกร่าง เนื่องจากจะเปิดภาคเรียนการศึกษาที่ 2/2564

กิจกรรมประจำวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564

❗️เวลา 14.00 น. นำรถน้ำอเนกประสงค์ออกล้างทำความสะอาดพื้นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี เนื่องจากจะมีการเปิดภาคเรียน หมู่ที่ 10 ตำบลบางกร่าง เจ้าหน้าที่เวรประจำวันออกปฏิบัติงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

❗️ ขอขอบพระคุณประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบางกร่างที่ให้ความไว้วางใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ 

* ด้วยความปรารถนาดีจาก นางสาวสุวรรณา โล้สมบูรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางกร่าง และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางกร่าง ข้าราชการ พนักงาน เทศบาลเมืองบางกร่าง

------------------------------------------------------------------------

- ติดตาม ข่าวประชาสัมพันธ์ ร้องเรียนร้องทุกข์ ของเทศบาลเมืองบางกร่างได้ที่

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองบางกร่าง สำนักปลัดฯ ☎️โทร. 02-497-6068

-------------------------------------------------------------------------

 - Line เทศบาลเมืองบางกร่าง : @bangkranglocal

 - Website : www.bangkrang.go.th

 - เพจ Facebook : เทศบาลเมืองบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest