เทศบาลเมืองบางกร่าง เทศบาลเมืองบางกร่าง
เลือกเปลี่ยนภาษา

กิจกรรมโครงการร่วมแรง ร่วมใจ ดูแลแหล่งน้ำไม่ให้เน่าเสีย ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ คลองหน้าค่ายลูกเสือ หมู่ที่ 10

กิจกรรมโครงการร่วมแรง ร่วมใจ ดูแลแหล่งน้ำไม่ให้เน่าเสีย ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ คลองหน้าค่ายลูกเสือ หมู่ที่ 10

????กิจกรรมโครงการร่วมแรง ร่วมใจ ดูแลแหล่งน้ำไม่ให้เน่าเสีย ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ คลองหน้าค่ายลูกเสือ หมู่ที่ 10

-------------------------------------------------------------------------

วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

#ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองบางกร่าง

#กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองบางกร่าง

#งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองบางกร่าง

#งานกองช่างเทศบาลเมืองบางกร่าง

-------------------------------------------------------------------------

????????ด้วยความปรารถนาดีจาก นางสาวสุวรรณา โล้สมบูรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางกร่าง และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางกร่าง????????

------------------------------------------------------------------------

????ติดตาม ข่าวประชาสัมพันธ์ ร้องเรียนร้องทุกข์ ของเทศบาลเมืองบางกร่างได้ที่

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองบางกร่าง ชั้น 3

☎️โทร. 02-446-3434 , 02-446-3567 , 02-408-8155 ต่อ 301

---------------------------------------------

???? Line เทศบาลเมืองบางกร่าง : @bangkranglocal

???? Website : www.bangkrang.go.th

???? เพจ Facebook : เทศบาลเมืองบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest