เทศบาลเมืองบางกร่าง เทศบาลเมืองบางกร่าง
เลือกเปลี่ยนภาษา

พิธีถวายราชสดุดีและวางพวงมาลา เนื่องในวันวชิราวุธ ประจำปี 2564 (25 พฤศจิกายน 2564)

พิธีถวายราชสดุดีและวางพวงมาลา เนื่องในวันวชิราวุธ ประจำปี 2564  (25 พฤศจิกายน 2564)

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 พิธีถวายราชสดุดีและวางพวงมาลา เนื่องในวันวชิราวุธ ประจำปี 2564

ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 หมู่ที่ 10 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เวลา 08.00 น. ท่านนายกสุวรรณา โล้สมบูรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางกร่าง พร้อมคณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางกร่าง รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเทศบาลเมืองบางกร่าง เข้าร่วมพิธีดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest